Μετεκπαίδευση Κτηματολογικών Διαμεσολαβητών

450,00 (συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.)

Σε περίπτωση αγωγής αναγνώρισης του προσβαλλόμενου με την ανακριβή πρώτη εγγραφή στο Κτηματολογικό Βιβλίο δικαιώματος, ο ενάγων οφείλει να καλέσει όλους τους εναγόμενους σε υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης.

Η Mediation Academy διοργανώνει Σεμινάριο μετεκπαίδευσης Διαμεσολαβητών στα ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στο εμπράγματο δίκαιο, στους ν. 2308/1995 και ν. 2664/1998 για τη λειτουργία του Κτηματολογίου, στις βασικές τεχνικές διαμεσολάβησης σύμφωνα με τα πρότυπα του Centre of Effective Dispute Resolution (CEDR) και την εφαρμογή και χρησιμότητά τους στις εμπράγματες και στις κτηματολογικές διαφορές κ.ά.

Κωδικός προϊόντος: course-18 Κατηγορία:

Περιγραφή

Ένας κύκλος σεμιναρίων της Mediation Academy

(Μάρτιος 2022)