Η Διεθνής Πολιτική Οικονομία στον 21 Ο Αιώνα: aπό την παγκοσμιοποίηση στον πολυκεντρισμό;

25,00110,00 (VAT included)

SKU: N/A Category:

Description

Το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΙΔΟΣ) και το Ελληνικό Δίκτυο
Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας (ΕΔΔΕΠΟ) διοργανώνουν
συνέδριο στην Αθήνα στις 28-30 Μαρτίου 2024 με θέμα:

Η Διεθνής Πολιτική Οικονομία στον 21 Ο Αιώνα:
aπό την παγκοσμιοποίηση στον πολυκεντρισμό;

(Γλώσσες εργασίας: ελληνικά και αγγλικά)

Ο 21 oς αιώνας βρήκε το διεθνές οικονομικό και πολιτικό σύστημα να βαδίζει προς την κατεύθυνση της παγκοσμιοποίησης. Η σχετική αποδυνάμωση του ρόλου του έθνους κράτους, η ανάπτυξη της διασυνοριακής παραγωγής, η απορρύθμιση και η αύξηση της
αλληλεξάρτησης μεταξύ των κρατών και των οικονομιών δημιούργησαν τις προϋποθέσεις ώστε η παραδοσιακή έννοια της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας (ΔΠΟ) να μεταβληθεί σε Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία. Παράλληλα, το ίδιο διάστημα παρατηρήθηκε με αυξανόμενο ρυθμό η σύναψη περιφερειακών και διαπεριφερειακών συνεργασιών. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, η παγκοσμιοποίηση αμφισβητείται έντονα. Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, οι επιπτώσεις της πανδημίας του Covid -19, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η σύρραξη στη Μέση Ανατολή, οι περιφερειακές εντάσεις και οι συνέπειες της ανάδειξης νέων δρώντων σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο,
έχουν υπονομεύσει την παγκοσμιοποίηση και το κύριο ζήτημα που ανακύπτει είναι εάν οι εξελίξεις συνιστούν μετάβαση προς ένα νέο διεθνές οικονομικό και πολιτικό πολυκεντρικό σύστημα.

Το Συνέδριο αποσκοπεί:

Πρώτον, στην προβολή ενός λιγότερο προβεβλημένου στην Ελλάδα επιστημονικού κλάδου, καθώς και στην ανάδειξη των μεθόδων και επιστημονικών εργαλείων, που χρησιμοποιεί για την καλύτερη κατανόηση των διεθνών οικονομικών
προβλημάτων και εξελίξεων.
Δεύτερον, στη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων ερευνών για θέματα Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας που διεξάγονται από επιστήμονες τόσο στην Ελλάδα όσο και από Έλληνες ερευνητές που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό.
Το συνέδριο απευθύνεται σε μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού, σε ερευνητές και αναλυτές ινστιτούτων πολιτικής, ερευνητικών κέντρων και σε υποψήφιους διδάκτορες.

Οι γενικές κατευθύνσεις των θεμάτων που θα απασχολήσουν το Συνέδριο, χωρίς να αποκλείονται και άλλα θέματα σχετικού ενδιαφέροντος, έχουν ως εξής:
1. Η Έννοια της Παγκοσμιοποίησης στη Διεθνή Πολιτική Οικονομία
2. Περιφερειακές Συνεργασίες: Μεταβατικό Στάδιο προς την
Παγκοσμιοποίηση ή Μέσο Ανάσχεσής της;
3. Διεθνής Πολιτική Οικονομία της Ενέργειας
4. Παγκόσμια Διακυβέρνηση και Παγκόσμια Οικονομία
5. Γεωπολιτικές και Γεωοικονομικές Προκλήσεις
6. Από το Διεθνές στο Παγκόσμιο Εμπόριο
7. Το Διεθνές Νομισματικό και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα
8. Κρατικές Πολιτικές και Επιχειρήσεις: Ανταγωνισμός μεταξύ Κράτους και Επιχειρήσεων
9. Οικονομική Ασφάλεια και Παγκόσμια Οικονομία
10. Επιστήμη και Τεχνολογική Καινοτομία
11. Οικονομική Διπλωματία
12. Η Διεθνής Πολιτική Οικονομία της καταπολέμησης της πείνας, της φτώχειας και της ανισότητας
13. Ισότιμη Ανάπτυξη και Παγκόσμια Αναπτυξιακή Βοήθεια
14. Ανθρώπινη Ασφάλεια και Οικονομία
15. Περιβαλλοντική Ασφάλεια και Παγκόσμια Οικονομία
16. Ο ρόλος των ΜΚΟ και της διεθνούς κοινωνίας των πολιτών
17. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Παγκόσμια Οικονομία
18. Ο ανταγωνισμός ΗΠΑ-Κίνας

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 28-30 Μαρτίου 2024 στην Αθήνα.
Το ποσό που παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής στο συνέδριο ανέρχεται σε €110
Καταληκτική ημερομηνία καταβολής του δικαιώματος συμμετοχής είναι η 10 η
Μαρτίου 2024. Μετά την ημερομηνία αυτή το δικαίωμα συμμετοχής θα ανέρχεται σε
€180.
Για υποψήφιους διδάκτορες το ποσό συμμετοχής είναι €50.
Για τα μέλη του ΕΔΔΕΠΟ το δικαίωμα συμμετοχής ανέρχεται στα €50.
Για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το συνέδριο, το δικαίωμα συμμετοχής ανέρχεται στα €25.

Additional information

Παρακολούθηση

Μέλη του ΕΔΔΕΠΟ, Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, Συμμετοχή, Υποψήφιοι Διδάκτορες